Abisal d.o.o. grafički dizajn, promidžba, nakladništvo, turizam, Rijeka
Janka Polića Kamova 37a, 51000 Rijeka
abisal@abisal.hr
ured pri UHR M.Tita 88, 51410 Opatija
tel.: 051 718919 fax: 051 718920


Društvo upisano u registar Trgovačkog suda u Rijeci pod brojem Tt-97/1837-3
iban: HR4623600001101469753, Zagrebačka banka d.d.; OIB: 77426191417